ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

FRANS TIMMERMANS Prim-vi­ce preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne i-a tri­mis Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă o scri­soa­re în ca­re se de­cla­ră su­pă­rat că șe­fa Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei nu s-a con­sul­tat cu el înain­te să apro­be OUG 7, re­fe­ri­toa­re la jus­tiție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.