Di­na­mo, eșec la li­mi­tă în play-off-ul Li­gii Cam­pi­o­ni­lor

Romania Libera - - Sport -

Echi­pa mas­cu­li­nă de han­dbal Di­na­mo Bu­cu­rești este aproa­pe de o per­for­ma­nță is­to­ri­că.Alb-roșii au dis­pu­tat la Li­sa­bo­na, împo­tri­va ce­lor de la Spor­ting, tu­rul ba­ra­ju­lui play-off pen­tru ac­ce­de­rea în op­ti­mi­le de fi­na­lă ale Li­gii Cam­pi­o­ni­lor. Di­na­mo a ce­dat la li­mi­tă, scor 32-31 (14-14), păs­trând însă șan­se re­a­le de ca­li­fi­ca­re pen­tru re­tu­rul ca­re va avea loc la Bu­cu­rești, la fi­ne­le aces­tei săp­tă­mâni. Cei mai buni mar­ca­tori din ta­bă­ra di­na­mo­vis­tă au fost Ban­no­ur și Des­cat, fi­e­ca­re cu câte 6 go­luri. La por­tu­ghe­zi a evo­luat și in­ter­nați­o­na­lul ro­mân Va­li Ghi­o­nea, au­tor a do­uă go­luri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.