RIS­CURI

Romania Libera - - Sănătate -

În pre­zent exis­tă mai mul­te proi­ec­te ale unor or­ga­ni­za­ţii ne­gu­ver­na­men­ta­le (de ex. de­bu­na­voie.ro sau Har­taVo­lun­ta­ria­tu­lui.ro) ca­re in­ter­me­dia­ză ac­ti­vi­tă­ţi­le de vo­lun­ta­riat între spi­ta­le şi per­soa­ne fi­zi­ce. To­tu­şi, din cau­za unor bre­şe de se­cu­ri­ta­te, in­clu­siv la ni­ve­lul da­te­lor co­lec­ta­te de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii, uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re ris­că să tri­mi­tă la pa­tul bo­na­vi­lor şi vo­lun­tari cu ates­ta­te şi ac­te de stu­dii ne­ve­ri­fi­ca­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.