DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Co­mi­sia de bu­get din Se­nat avea ro­lul de a co­rec­ta ace­le ele­men­te ca­re sunt greși­te. Așa cum merg lu­cru­ri­le, mie mi-e te­a­mă că ace­as­tă OUG 114 o să fie în vi­goa­re mult și bine, fă­ră să ajun­gă la o dez­ba­te­re re­a­lă în Par­la­ment.“

TANCZOS BARNA, SENATOR UDMR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.