ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

ECATERINA ANDRONESCU

Li­de­rul Fe­de­ra­ţi­ei Sin­di­ca­te­lor din Edu­ca­ţie, Ma­ri­us Nis­tor, a aver­ti­zat că mi­nis­trul Edu­cați­ei nu are in­ten­ţia re­a­lă de a înain­ta Par­la­men­tu­lui proi­ec­te­le de le­gi pri­vind învă­ţă­mântul preu­ni­ver­si­tar, învă­ţă­mântul uni­ver­si­tar și sta­tu­tul ca­dru­lui di­dac­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.