DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Unii spun că de­ci­zi­i­le se iau la Bu­cu­rești. Ha­bar n-au. Asta spun cei ca­re nu-și cu­nosc ţa­ra, cei cres­cu­ţi în epru­be­te și la­bo­ra­toa­re. Nu știu că via­ţa e la Gi­ur­giu, Bo­toșani, Bis­tri­ţa, un­de trăi­esc oa­meni. Am mun­cit mult cu Va­si­le Dâncu în 2013 să des­cen­tra­li­zăm Ro­mânia. Am avut pi­e­di­ci­le între­gu­lui sis­tem. Nu am re­nun­ţat la proi­ect. Acest sis­tem ocult vrea to­ţi ba­nii și de­ci­zia la Bu­cu­rești. Iar co­mu­ni­tă­ţi­le lo­ca­le să stea cu mâna întin­să.“LIVIU DRAGNEA, PREȘEDINTE­LE PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.