GABRIEL LEȘ

Romania Libera - - Actualitat­e -

La Bis­trița, mi­nis­trul Apă­ră­rii a fost sur­prins bu­to­nând te­le­fo­nul mo­bil atunci când, prin fața sa, mi­li­ta­rii înto­rși din Afga­nis­tan îi dă­de­au ono­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.