ANOMALII

Romania Libera - - Sănătate -

De­şi se con­frun­tă cu un nu­măr re­dus de do­na­tori de or­ga­ne,Ro­mânia nu are de­o­cam­da­tă o le­ge a tran­splan­tu­lui,chiar da­că mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii pro­mi­tea că în 2019 ace­as­ta va in­tra în vi­goa­re.So­ri­na Pin­tea acu­za şi fap­tul că exis­tă mai mul­te cen­tre şi spi­ta­le ju­de­ţe­ne în ca­re sunt de­cla­ra­ţi pa­ci­en­ţi în moar­te ce­re­bra­lă şi nu se fac pre­le­vări de or­ga­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.