DECLARAŢIA ZILEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Io­han­nis tre­bu­ie să își ce­a­ră scu­ze pen­tru amâna­rea ma­jo­ră­rii alo­ca­ţi­i­lor și pen­tru întârzi­e­rea inu­ti­lă a in­ves­ti­ţi­i­lor! De­ci­zia Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le prin ca­re es­te res­pin­să plânge­rea preșe­din­te­lui împo­tri­va bu­ge­tu­lui de stat ara­tă că sin­gu­rul scop al lui Io­han­nis a fost să blo­che­ze gu­ver­na­rea PSD, așa cum am vă­zut și în ca­zul blo­că­rii no­mi­na­li­ză­ri­lor mi­niștri­lor la Tran­spor­turi și Dez­vol­ta­re. A fost doar o ma­ne­vră elec­to­ra­lă.”

COMUNICAT PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.