LI­NIE TELEFONICĂ AN­TI­CO­RUP­ŢIE

Romania Libera - - Sănătate -

Au­to­ri­tăți­le din Să­nă­ta­te con­dam­nă prac­ti­ca ate­nți­i­lor ofe­ri­te per­so­na­lu­lui din spi­ta­le și îi înde­am­nă pe oa­meni ca atunci când li se cer bani să su­ne la nr. de tel. 0.800.806.806,un ho­tli­ne an­ti­co­ru­pție lan­sat în ur­mă cu trei ani.To­to­da­tă,aceş­tia pot de­pu­ne plângeri pe nu­me­le me­di­ci­lor co­rup­ţi la se­cre­ta­ria­tul spi­ta­le­lor sau di­rect la Po­li­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.