PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

CURTEA DE APEL Ju­de­că­to­rii au me­nți­nut de­ci­zia pri­mei in­sta­nțe și au de­cis, prin sen­ti­nță de­fi­ni­ti­vă, con­dam­na­rea la închi­soa­re pe viață a Mag­da­le­nei Șer­ban, fe­meia ca­re a ucis o tână­ră la me­trou.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.