UTILE

Romania Libera - - Sănătate -

Actua­le­le alo­ca­ţii de hra­nă din uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re pu­bli­ce sunt cu­prin­se, pen­tru bol­na­vii adul­ţi, în func­ţie de bo­li­le pen­tru ca­re sunt in­ter­na­ţi, între 7,00 și 13,00 lei/ zi/pa­ci­ent, iar pen­tru co­pii, între 1,8 și 14,5 lei/ zi/pa­ci­ent, pe ca­te­go­rii de vârstă și afec­ţi­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.