UTIL

Romania Libera - - Sănătate -

La ora ac­tua­lă, dis­tri­bu­ţia am­bu­lan­ţe­lor în ce­le șap­te re­gi­uni eli­gi­bi­le (Sud-Est, Sud Mun­te­nia, Sud-Vest Olte­nia, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Cen­tru) es­te ur­mă­toa­rea:

242 am­bu­la­nțe de tip A 2;

375 am­bu­la­nțe de tip B 4x2;

505 am­bu­la­nțe de tip B 4x4;

122 am­bu­la­nțe de tip C;

10 am­bu­la­nțe de tip C pen­tru tran­spor­tul nou-năs­cuți­lor în sta­re cri­ti­că;

13 am­bu­la­nțe spe­cia­li­za­te pen­tru pa­ci­e­nții cu risc bi­o­lo­gic;

28 am­bu­la­nțe pen­tru tran­sport vic­ti­me mul­ti­ple; 4 pos­turi me­di­ca­le avan­sa­te;

8 uni­tăți de su­port pen­tru ac­ci­den­te co­lec­ti­ve; 51 am­bu­la­nțe pen­tru ac­ces în zo­ne foar­te greu ac­ce­si­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.