DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Prac­tic, în acest mo­ment, se des­chi­de ca­lea ca la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 26 mai să avem și re­fe­ren­du­mul «Fă­ră pe­na­li», re­fe­ren­du­mul pe jus­ti­ţie, un re­fe­ren­dum fun­da­men­tal ne­ce­sar pen­tru Ro­mânia.“

DAN BARNA, PREȘE­DIN­TE­LE USR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.