ȘTEFAN BĂIȘANU

Romania Libera - - Actualitat­e -

De­pu­ta­tul ALDE a for­mu­lat un proi­ect pen­tru mo­di­fi­ca­rea le­gii pri­vind bi­le­te­le de va­can­ţă, pro­pu­nând ca an­ga­jații ca­re nu fo­lo­sesc aces­te vo­u­che­re să pri­me­as­că în schimb bani sau ti­che­te de ma­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.