Vi­oDriEcaCDL­Aă­nRcAi­lŢăIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e - RĂZVAN CUC, MINISTRUL TRANSPORTU­RILOR

A fost tot tim­pul te­roa­re, tot tim­pul eu le-am ce­rut an­ga­ja­ţi­lor din ser­vi­cii, din com­pa­nii să dea do­va­dă de mai mult cu­raj în abor­da­rea pro­ble­me­lor, să nu se la­se in­ti­mi­da­ţi de ce­ea ce ve­de­au pe la te­le­vi­zor, plim­bări pe la DNA, ares­tări di­mi­nea­ţa. În con­tex­tul aces­ta, mul­ţi oa­meni au spus că nu vor să fa­că act adi­ţi­o­nal la con­tract, că s-ar pu­tea in­ter­pre­ta, și era un lu­cru le­gal, dar le era fri­că să sem­ne­ze.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.