Exo­dul băn­ci­lor spre Eu­ro­pa

Romania Libera - - Prima Pagina -

Gu­ver­nul The­re­sa May se află în haos con­sti­tuți­o­nal du­pă ce preșe­din­te­le Ca­me­rei Co­mu­ne­lor a împi­e­di­cat pre­mi­e­rul să le ce­a­ră de­pu­tați­lor să vo­te­ze pen­tru a treia oa­ră acor­dul său cuP10 UE asu­pra Bre­xit-ului, com­pli­când o si­tuație de­ja irați­o­na­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.