Un nou scan­dal cu de­zin­fec­tan­ţi di­lua­ţi cu­tre­mu­ră sis­te­mul sa­ni­tar

Romania Libera - - Prima Pagina -

Pes­te 30 de spi­ta­le din ţa­ră au fo­lo­sit anul tre­cut de­zin­fec­tan­ţi di­lua­ţi, iar or­ga­ne­le de an­che­tă fac cer­ce­tări du­pă plânge­rea pe­na­lă de­pu­să de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii, ca­re dă asi­gu­rări că pa­ci­en­ţii nu au fost pu­şi în pe­ri­col.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.