Afa­ceri cu bran­duri re­nu­mi­te

Romania Libera - - Sănătate -

Po­tri­vit Insti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal de Să­nă­ta­te Pu­bli­că,în 2016,SC Ca­ri­na SRL era unic im­por­ta­tor în Ro­mânia al pro­du­se­lor re­a­li­za­te de com­pa­nia ger­ma­nă L.C.PLIWA şi a dis­tri­bu­it în spi­ta­le­le ro­mâneş­ti trei mărci de bi­o­ci­de: Pliwa Lo­zo­pren Spe­zial AF (de­zin­fec­tat pen­tru in­stru­men­ta­rul me­di­cal),Pliwa Big Extra AF (bi­o­cid pen­tru de­zin­fe­cția şi cu­răți­rea su­pra­fețe­lor mari iner­te şi a su­pra­fe­ţe­lor dis­po­zi­ti­ve­lor me­di­ca­le) şi Pliwa De­con­ta­med (de­zin­fec­tant uti­li­zat pen­tru spă­la­rea igi­e­ni­că a pi­e­lii,fi­ind efi­ci­ent împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu MRSA sau cu alţi ger­meni re­zis­ten­ţi la an­ti­bi­o­ti­ce).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.