MA­RI­US BRAN

Romania Libera - - Actualitat­e -

Ma­na­ge­rul Sta­ţi­u­nii de Cer­ce­ta­re-Dez­vol­ta­re Ca­ra­cal, su­bor­do­na­tă Uni­ver­si­tă­ţii din Crai­o­va, re­fu­ză să le plă­te­as­că mem­bri­lor de sin­di­cat ore­le su­pli­men­ta­re și i-a ame­ni­nțat că îi con­ce­dia­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.