DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

În Ro­mânia, eu nu eram pre­miant, pen­tru că ave­am oroa­re de învă­ţă­mântul ro­mânesc de di­nain­te de 1989. Cei ca­re vă spun că era gro­zav mint sau nu știu ce spun. Era o închi­soa­re școa­la ro­mâneas­că. Ave­am oroa­re de ea, iar în Fran­ţa am sim­ţit că înflo­resc.“

THEODOR PALEOLOGU, FOST MI­NIS­TRU AL CULTURII

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.