Dragnea, spri­ji­nit de Ște­fă­nes­cu

Romania Libera - - Politică -

Preșe­din­te­le PSD, Liviu Dragnea, a venit sus­ţi­nut de Co­drin Ște­fă­nes­cu la șe­din­ţa PSD în ca­re s-a va­li­dat lis­ta de can­di­da­ţi pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Liviu Dragnea și-a fă­cut apa­ri­ţia mer­gând cu di­fi­cul­ta­te și spri­ji­nin­du-se de se­cre­ta­rul ge­ne­ral al par­ti­du­lui, Co­drin Ște­fă­nes­cu. De alt­fel, răs­pun­zând între­bă­ri­lor jur­na­liști­lor, el a spus că pe Co­drin Ște­fă­nes­cu se poa­te spri­jini întot­de­au­na. Ace­as­ta es­te pri­ma apa­ri­ţie pu­bli­că a sa du­pă pro­ble­me­le pe ca­re le-a avut cu co­loa­na și pen­tru ca­re a fost spi­ta­li­zat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.