Cum ar pu­tea su­na între­ba­rea

Romania Libera - - Politică -

Se­na­to­rul PNL Ali­na Gor­ghiu a afir­mat, ieri, că între­ba­rea la re­fe­ren­du­mul pen­tru Jus­ti­ţie ar pu­tea fi ”Vă do­ri­ţi ca per­soa­ne­le con­dam­na­te să nu mai poa­tă can­di­da pen­tru func­ţii pu­bli­ce în Ro­mânia?”, dar a adău­gat că ori­ce între­bări ca­re se sub­su­me­a­ză te­me­lor ca­re vi­ze­a­ză lup­ta an­ti­co­rup­ţie și in­te­gri­ta­tea în func­ţi­i­le pu­bli­ce sunt ”per­fect le­gi­ti­me”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.