LAURA CODRUȚA KÖVESI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Fos­ta șe­fă a DNA a fost pla­sa­tă sub con­trol ju­di­ciar de Sec­ţia de an­che­ta­re a ma­gis­tra­ţi­lor, într-un do­sar în ca­re are ca­li­ta­tea de in­cul­pat, re­fe­ri­tor la ex­pa­tri­e­rea din Indo­ne­zia a lui Ni­co­lae Po­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.