DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Par­ti­dul So­cial De­mo­crat nu va ex­pri­ma ni­ci­un punct de ve­de­re asu­pra re­fe­ren­du­mu­lui vi­zat de Io­han­nis până când aces­ta nu va enun­ţa între­ba­rea pe ca­re vrea să o adre­se­ze în ca­drul aces­tui scru­tin. Astă­zi (luni - n.n.) Io­han­nis nu a spus ni­mic nou des­pre re­fe­ren­dum, deci nu e ni­mic de pre­ci­zat în acest sens. Es­te pro­ba­bil doar o glu­mă de 1 apri­lie.“

BIROUL DE PRE­SĂ AL PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.