PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

IULIAN CHIRIAC Preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Brăi­la a anu­nțat că va san­cți­o­na doc­to­rii de la Spi­ta­lul de Ur­ge­nță ca­re tri­mit pa­ci­e­nții să-și cum­pe­re me­di­ca­men­te de la far­ma­cie, deși ele pot fi în sto­cul spi­ta­lu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.