FAC­TORI DE RISC

Romania Libera - - Sănătate -

Efort fi­zic in­tens

Insta­la­rea me­no­pau­zei (de­fi­cit hor­mo­nal)

Băi fi­er­bin­ţi (de­ter­mi­nă di­la­ta­rea va­se­lor de sânge din cau­za căl­du­rii)

Pan­to­fi in­co­mo­zi - cu toc prea înalt sau prea strâmţi Fu­ma­tul și con­su­mul de ca­fea sau al­cool în ex­ces Ad­mi­nis­tra­rea de an­ti­con­cep­ţi­o­na­le pe ter­men lung

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.