ANAF

Romania Libera - - Actualitat­e -

Si­te-ul Fis­cu­lui are din nou pro­ble­me teh­ni­ce, iar re­pre­zen­ta­nții in­sti­tuți­ei re­fu­ză să pre­ci­ze­ze cau­za aces­to­ra sau mo­men­tul când vor fi re­zol­va­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.