ACHIZIŢIE CONTROVERS­ATĂ, SE­DIU DE UN MI­LI­ON DE EU­RO

Romania Libera - - Sănătate -

Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor a de­cis să achi­zi­ţi­o­ne­ze un imo­bil în va­loa­re de un mi­li­on de eu­ro, si­tuat în cen­trul Bu­cu­reş­ti­u­lui, pe stra­da Pic­tor Ro­ma­no nr. 14, ca­re ante­ri­or a fost scos la li­ci­ta­ţie în 12.06.2017, cu su­ma ini­ţia­lă de 2.662.800 lei, ca par­te a unei pro­ce­duri de exe­cu­ta­re si­li­tă a so­ci­e­tă­ţii S.C. PA & CO INTER­NA­TI­O­NAL SRL din Ba­cău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.