EUGEN TEODOROVIC­I

Romania Libera - - ACTUALITAT­E -

Mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, aflat în vi­zi­tă la Was­hin­gton, le-a spus re­pre­zen­ta­nți­lor age­nți­i­lor de ra­ting că Ro­mânia es­te o ţa­ră si­gu­ră pen­tru in­ves­ti­tori, cu o eco­no­mie sus­te­na­bi­lă și cu po­ten­ţial de crește­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.