Con­trol sus­pen­dat

Romania Libera - - POLITICĂ -

În schimb, Cur­tea de Con­turi a amânat, până în au­gust 2019, con­tro­lul ba­ni­lor chel­tu­iți de PSD în 2017, con­trol de­cla­nșat de Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP). Di­rec­to­rul din AEP ca­re a inițiat con­tro­lul a fost con­ce­diat prin­tr-o de­ci­zie a con­du­ce­rii Par­la­men­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.