Vi­oDriEcaCDL­Aă­nRcAi­lŢăIA ZILEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

De­o­cam­da­tă avem un mi­nis­tru al Jus­ti­ţi­ei. Da­că își fa­ce sau nu tre­a­ba es­te o altă dis­cu­ţie. Din punc­tul de ve­de­re al mai mul­tor co­le­gi nu își fa­ce an­ga­ja­men­te­le din pro­gra­mul de gu­ver­na­re. Da­că ne ui­tăm în pro­gra­mul de gu­ver­na­re o să ve­dem că sunt des­tul de pu­ţi­ne punc­te înde­pli­ni­te. La doi ani de man­dat mi se pa­re des­tul de pu­ţin. Nu s-a pus pro­ble­ma la ni­ve­lul par­ti­du­lui, din câte știu eu, ca o anu­mi­tă per­soa­nă să vi­nă în lo­cul dom­nu­lui Toa­der. Dom­nul Toa­der es­te încă aco­lo.“

ROBERT CAZANCIUC,

SENATOR PSD, FOST MI­NIS­TRU AL JUSTIȚIEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.