UNITĂŢI CA­RE DERULEAZĂ PRO­GRA­MUL NA­ŢI­O­NAL DE HE­MO­FI­LIE:

Romania Libera - - Sănătate -

a) Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal de He­ma­to­lo­gie Tran­sfu­zi­o­na­lă „Prof.Dr.C.T.Ni­co­lau“Bu­cu­reş­ti; b) Cli­ni­ca de He­ma­to­lo­gie Fun­deni; Cli­ni­ca de Pe­dia­trie Fun­deni; c) Insti­tu­tul pen­tru Ocro­ti­rea Ma­mei şi Co­pi­lu­lui „Prof. Dr.A.Ru­ses­cu“Bu­cu­reş­ti; d) Spi­ta­lul Cli­nic de Urgen­ţă pen­tru Co­pii „Lo­u­is Ţur­ca­nu“Ti­mi­şoa­ra; e) Spi­ta­lul Cli­nic Col­ţea; f ) unităţi sa­ni­ta­re cu sec­ţii sau com­par­ti­men­te de pe­dia­trie şi he­ma­to­lo­gie; g) unităţi sa­ni­ta­re apar­ţi­nând mi­nis­te­re­lor cu re­ţea sa­ni­ta­ră pro­prie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.