VIOREL ȘTEFAN

Romania Libera - - Actualitat­e -

Deși pri­mi­se aviz ne­ga­tiv în Co­mi­sia de con­trol bu­ge­tar, vi­ce­pre­mi­e­rul Ro­mâni­ei a in­sis­tat să can­di­de­ze pen­tru fun­cția de preșe­din­te al Cu­rții Eu­ro­pe­ne de Con­turi, dar a fost res­pins de ple­nul Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an.

ÎNCASEAZĂ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.