DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Omul, ca să ajun­gă la uma­ni­ta­te și la ome­ni­re, tre­bu­ie să tre­a­că prin ome­nie și o tre­ap­tă in­ter­me­dia­ră - că nu poa­te sări di­rect, ca om, la glo­ba­li­ta­te, des­pre ca­re se vor­bește așa de mult astă­zi - e po­po­rul, de­venit na­ţi­u­ne.“

IOAN AUREL POP, PREȘEDINTE­LE ACADEMIEI ROMÂNE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.