Do­sa­rul „Be­li­na“se ju­de­că

Romania Libera - - Politică -

La înce­pu­tul lu­nii apri­lie, ma­gis­tra­ţii de la Cur­tea de Apel Bu­cu­rești au de­cis că do­sa­rul „Be­li­na” poa­te fi ju­de­cat, de­oa­re­ce pro­be­le din an­che­tă au fost co­rect ad­mi­nis­tra­te. Es­te un do­sar ca­re o vi­ze­a­ză pe Se­vil Shhai­deh, fost vi­ce­pre­mi­er și mi­nis­tru al Dez­vol­tă­rii, tri­mi­să în ju­de­ca­tă anul tre­cut în iu­nie. Pro­cu­ro­rii o acu­ză că a tran­sfe­rat ile­gal Insu­la Be­li­na și Bra­ţul Pa­vel din ad­mi­nis­tra­ţia Ape­lor Ro­mâne că­tre Con­si­li­ul Ju­de­ţe­an Te­le­or­man, iar de aco­lo ce­le do­uă obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce au fost con­ce­si­o­na­te că­tre so­ci­e­ta­tea Tel Drum, des­pre ca­re pro­cu­ro­rii an­ti­co­rup­ţie spun că ar fi con­du­să din um­bră de preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.