ÎNCA­SE­A­ZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

LIVIU BRĂILOIU Zeci de gru­puri ci­vi­ce îi so­li­ci­tă pre­mi­e­ru­lui să nu-l pro­pu­nă la Mi­nis­te­rul pen­tru Ro­mânii de Pre­tu­tin­deni, con­si­de­rându-l in­com­pa­ti­bil cu func­ţi­i­le pu­bli­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.