PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

ROXANA MUSTĂŢEA Con­ci­lia­to­rul CSALB a reușit să di­mi­nue­ze sol­dul unui cre­dit cu 44.600 de eu­ro, pen­tru un caz so­cial, du­pă ne­go­ci­eri cu o ban­că co­mer­cia­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.