DECKARAJIA ZILE

Romania Libera - - Actualitat­e -

De 1 Mai, în ul­ti­mii ani ai lui Ce­aușes­cu știam, tre­bu­ia să scri­em des­pre Ce­aușes­cu. Se fă­cea un plan ca­re tre­bu­ia tri­mis la par­tid. Eu răs­pun­de­am și de edi­to­ria­le­le alea bles­te­ma­te. Des­pre «to­va­rășa» am scris, nu am avut cum să scap, des­pre ro­lul fe­meii. Eram sim­pa­ti­zat și de că­tre no­men­cla­tu­riști pen­tru că nu eram ni­cio con­cu­ren­ţă pen­tru ni­meni, eram așa ca și acum.“

ION CRISTOIU, JURNALIST

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.