Esca­la­da­re pe­ri­cu­loa­să a con­flic­tu­lui din­tre Isra­el și fa­cți­u­ni­le ar­ma­te din Ga­za

Romania Libera - - Prima Pagina -

Du­pă un we­e­kend însânge­rat, cu ti­ruri pa­les­ti­ni­e­ne și ri­pos­te is­ra­e­li­e­ne, Ga­za se află din nou în pra­gul unui răz­boi între Isra­el și is­la­miștii Ha­mas, la pu­te­re în ace­as­tă en­cla­vă, și ai Ji­ha­du­lui is­la­mic, o mișca­re ri­va­lă și mai ra­di­ca­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.