ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

KLAUS IOHANNIS Șe­ful sta­tu­lui a nu­mit-o ju­de­că­tor la CCR pe Si­mi­na Tă­nă­ses­cu, fos­ta lui con­si­li­e­ră, de­mi­si­o­na­tă du­pă ce a fost acu­za­tă că a fă­cut pre­si­uni asu­pra ma­gis­tra­tu­lui Pe­tre Lă­ză­roiu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.