DECLARAŢIA ZILEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Am res­ti­tu­it, din mo­men­tul în ca­re am adop­tat Ho­tă­rârea de Gu­vern pri­vind bu­ge­tul Admi­nis­tra­ţi­ei Fon­du­lui de Me­diu, res­pec­tiv acum trei săp­tă­mâni, deci în trei săp­tă­mâni am li­vrat că­tre po­pu­la­ţie 1,4 mi­liar­de de lei. Ne-am luat an­ga­ja­men­tul să res­ti­tu­im to­tal ta­xe­le au­to ca­re s-au de­cla­rat a fi ne­le­ga­le, in­clu­siv tim­brul de me­diu. Până la 30 iu­nie vom li­vra ace­as­tă su­mă po­pu­la­ţi­ei. “GRAȚIELA GAVRILESCU, MINISTRUL ME­DI­U­LUI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.