Fo­to­gra­fia Zilei

Romania Libera - - Actualitat­e -

Un pris­tav ne­o­fi­cial din Win­dsor anu­nță naște­rea pri­mu­lui co­pil al Pri­nțu­lui Har­ry și al lui Me­ghan Mar­kle. Băi­ețe­lul este al șap­te­lea în or­di­nea suc­ce­si­u­nii la tron.

FO­TO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.