SEMNALE DE ALARMĂ

Romania Libera - - Sănătate -

▪ Ba­lo­na­re per­sis­ten­tă (crește­rea di­men­si­u­nii ab­do­me­nu­lui,ce nu se re­tra­ge în câte­va zi­le);

▪Pro­ble­me de ali­men­tație (sen­zația de sa­tu­rație du­pă o can­ti­ta­te mi­că de mânca­re);

▪ Du­reri în zo­ne­le pel­vi­ne sau ab­do­mi­na­le;

▪ Simp­to­me uri­na­re (ur­ge­nța sau frec­vența sen­zați­ei de uri­na­re); Sânge­rări anor­ma­le;

▪ Obo­se­a­lă ex­tre­mă;

▪ Scă­de­re sau crește­re inex­pli­ca­bi­lă în greu­ta­te;

▪ Sânge­rări in­ter­men­strua­le sau du­pă in­sta­la­rea me­no­pau­zei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.