ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

RA­DU MAZĂRE Fos­tul pri­mar a fost cap­tu­rat în Ma­da­gas­car și ur­me­a­ză a exe­cu­ta o con­dam­na­re de­fi­ni­ti­vă de no­uă ani de închi­soa­re, pentru atri­bu­i­rea ne­le­ga­lă a unor pla­je din Con­sta­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.