FLO­RIN POPA

Romania Libera - - Actualitat­e -

De­pu­ta­tul PSD a fost im­pli­cat într-un ac­ci­dent ru­ti­er. Do­uă per­soa­ne au fost ră­ni­te ușor pen­tru că par­la­men­ta­rul nu a acor­dat pri­o­ri­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.