Ma­nea pen­tru PSD

Romania Libera - - Politică -

Cântă­re­ţul de ma­ne­le Ni­co­lae Gu­ţă a scos o pi­e­să in­ti­tu­la­tă „Vic­to­rie PSD“în tim­pul cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din acest an. Vi­de­o­cli­pul a fost pos­tat sâmbă­tă se­a­ră pe ca­na­lul de yo­u­tu­be „Ma­ne­le TV“, ca­re pre­ci­ze­a­ză că este o „me­lo­die fă­cu­tă la co­man­dă pen­tru Par­ti­dul So­cial De­mo­crat“.

„De vrei gus­tul fe­ri­ci­rii/

Ștam­pi­le­a­ză tran­da­fi­rii./ Când e cald fi­e­rul se ba­te/ Da­că vrei pros­pe­ri­ta­te/ Hai, ro­mâne, hai la ur­nă/ Da­că vrei viața mai bu­nă/ Vo­te­a­ză cu încre­de­re Li­viu Drag­nea, PSD/ Arde fla­că­ra în to­rță, PSD-ul e o fo­rță/ Ma­rți­e­nii de-ar ve­ni și tot nu ne pot opri/ Hai, ro­mâne, hai la ur­nă/ Vo­te­a­ză cu încre­de­re Li­viu Drag­nea, PSD“sunt ver­su­ri­le cânte­cu­lui. În vi­de­o­clip apa­re în prim-plan Ni­co­lae

Guță, dar fun­da­lul este ilus­trat cu ima­gini de la mi­tin­gu­ri­le și întru­ni­ri­le PSD, în ca­re se văd mu­lți oa­meni și li­deri ai PSD. Aces­te ima­gini alter­nea­ză cu alte­le în ca­re se văd ti­neri ce dan­se­a­ză și cântă fe­ri­ciți la fes­ti­va­luri, co­pii ca­re ale­ar­gă, ban­cno­te în te­anc nu­mă­ra­te, pă­ri­nți ca­re merg cu co­pi­ii de mână sau ti­neri îndră­gos­tiți în ce­ea ce pa­re a fi un apar­ta­ment nou.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.