RAED ARAFAT

Romania Libera - - Actualitat­e -

Fa­mi­lia Au­rei Ion, de­ce­da­tă în ac­ci­den­tul din Apu­seni, a fă­cut plânge­re con­tra se­cre­ta­ru­lui de stat, acu­zându-l că a or­do­nat zbo­rul unui avi­on SMURD ca­re nu era apt să exe­cu­te mi­si­uni de noap­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.