DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

În ur­mă cu câte­va zi­le Gu­ver­nul s-a mai împru­mu­tat cu 423 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Asta vi­ne du­pă un alt împru­mut de 3 mi­liar­de de eu­ro, la niște do­bânzi fa­bu­loa­se. În 30 de ani va tre­bui să plă­tim 2,2 mi­liar­de de eu­ro nu­mai pe do­bânzi.“

IOANA PETRESCU, FOST MINISTRU AL FINANȚELOR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.