DECLARATIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

În pre­zent, din punct de ve­de­re eco­no­mic, Ro­mânia mer­ge într-o di­rec­ţie greși­tă. Po­li­ti­ci­le ac­tua­le se re­gă­sesc pe con­tra­sen­sul res­pon­sa­bi­li­tă­ţii eco­no­mi­ce. De ace­ea, es­te de­o­se­bit de im­por­tant ca sec­to­rul fi­nan­ciar să fa­că el însuși do­va­da pre­o­cu­pă­rii pen­tru sus­te­na­bi­li­ta­te.“

KLAUS IO­HAN­NIS, PREȘE­DIN­TE­LE RO­MÂNI­EI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.